NİÇİN OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ?

NİÇİN OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ? OKUL ÖNCESİ EĞİTİM NEDİR ? NE DEĞİLDİR ?

Sevgili Anne ve Baba ;

Günümüzde okul öncesi eğitimin önemi giderek daha iyi anlaşılmaktadır. Bu sebeptendir ki ülkemizde okul öncesi eğitimin zorunlu eğitim kapsamına dahil edilmesi çalışmaları hızla devam etmektedir. Pek çok ülkede ise okul öncesi eğitim alan öğrenci oranı oldukça yüksektir. Dolasıyla okul öncesi eğitim faaliyetlerine önem veren ülkelerin gerek ekonomik gerekse toplumsal anlamda pek çok gelişme kaydettiği görülmüştür.

Bu gelişmeler şu şekilde sıralanabilir.

 • Yaşama eşit bir şekilde başlayabilme
 • Daha uzun süreli öğrenim görebilme
 • Daha genç yaşta çalışma hayatına girebilme
 • Daha iyi aile içi ve çocuklar arası iletişime sahip olabilme
 • Daha yüksek statülü işlerde çalışabilme
 • Sosyal yardım maliyetlerinin düşmesi

Dolayısıyla okul öncesi eğitim alanında ülkelerin kaydettiği gelişmeler “Niçin okul öncesi eğitim ?” sorusunun da cevabını vermektedir.

Okul öncesi eğitim çünkü;

 • Gelişimin temelini oluşturur.
 • Çocuğun zihinsel, bedensel, duygusal ve sosyal yönden desteklenmesini sağlar.
 • Çocuğunuzun gelişiminin ve öğrenme kapasitesinin çok hızlı ve yoğun olduğu bir dönemde doğru bir şekilde yönlendirilir.
 • Birey olduğunun farkına varır, kendini tanır ve ifade eder.
 • Yeni arkadaşlar kazanır, oyunların yanında kurallarında olduğu bir ortama girer ve sosyal gelişiminin ilk adımlarını atar.
 • İlköğretime hazırlanır.
 • Daha fazla kişiyle iletişim halinde olduğu için dil gelişimini destekler.
 • Bir problemle karşılaştığında çözüm yolları üretir ve problemi çözmeye çalışır.
 • Öz bakım becerilerinde ustalaşır.
 • Öz güveni artar.
 • Sorumluluk duygusu gelişir.
 • Yaratıcı faaliyetlerle ilgi alanları keşfeder.
 • Paylaşmayı öğrenir.
 • Başkalarına saygı duymayı öğrenir.

Okul öncesi eğitim kurumları tıpkı ilköğretim ve ortaöğretim kurumları gibi öğrenciyi merkeze alan, yani çocuğunuza eğitim veren kurumlardır. Bu bakımdan okul öncesi eğitim kurumlarına, çocukların sadece oyun oynadığı, zaman geçirdiği, anne-baba işte olduğunda ya da çocukla ilgilenmediğinde ebeveynin sorumluluklarını üstlenen bir kurum olarak görmemek gerekir. Bu bakımdan çocuğunuzun anaokuluna başlaması kurallı eğitime ilk adımını atmasıdır. Çocuğunuzun anaokulundaki eğitimi ilkokuldan farklı olarak oyunlar, yaratıcı etkinlikler, serbest zaman etkinlikleri , drama çalışmaları, müzik ve ritim çalışmaları vb.. ile gerçekleştirilir. Bu bakımdan çocuğunuzun anaokulundaki öğretmeniyle işbirliği içerisinde olmanız, aile katılım çalışmalarını çocuğunuzla birlikte geliştirmeniz hem ebeveyn olarak size hem çocuğunuza hem de çocuğunuzla olan ilişkinize önemli ve olumlu katkılar sağlayacaktır.

ÇİLEK ANAOKULU